O sekci

Milí hloubaví přátelé,

analýza funkčních stavů mozku je klíčovou v klinických, ale i teoretických oblastech a její význam roste s přílivem technik přinášejících nové přístupy a výsledky.

Společnost Česká společnost pro klinickou neurofyziologii se rozhodla vytvořit oficiální platformu sdružující odborníky mapující funkční aktivitu mozku různými metodami (fMRI, PET, SPECT, EEG, NIRS, TMS) v Česku.


Sekce je orientována na otevřené a zapálené specialisty napříč lékařskými, technickými, psychologickými i filozofickými obory pro vytvoření vědomostního a tvůrčího potenciálu, jako základu, na kterém budou vystavěny pilíře pro zvýšení kompetence odborníků a pracovišť, nalézání partnerů pro řešení aktuálních problémů, koordinaci úsilí a hledání klinických aplikací.

Prostředky pro dosažení těchto cílů představují zejména informační a vzdělávací aktivity:
  • metodické kurzy (formou přímou na školících pracovištích, nepřímou e-learning)
  • podpora a koordinace akcí s tematikou funkčního mapování mozku
  • pořádání bloku v rámci společného sjezdu české a slovenské klinické neurofyziologie
  • vznik internetového portálu Sekce
  • vytvoření diskusní skupiny/sociální sítě

Komentáře

Zasedání skupiny připravující běh sekce

V průběhu 58. společného sjezdu české a slovenské neurofyziologie se uskutečnilo setkání pracovní skupiny, kerá byla výborem České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP pověřena ustanovením Sekce pro funkční mapování mozku. Zápis ze zasedání je zveřejněn na stránkách společnosti www.neurofyziologie.cz.

Pro potřeby sekce byla zaregistrována doména HuBraM.cz. Akronym vymyslel dr. Jiří Keller, když při společném hledání s prof. Hluštíkem zjistili, že HuBr navrhovaný PH je již registrován.