Listopad 2012

Zápis z 1. členské schůze

Vážení hubramáci,

v příloze je zveřejněn zápis z 1. členské schůze sekce pro funkční mapování mozku ČSKN ČLS JEP, která propběhla v rámci společného Slovenského a Českého sjezdku klinické neurofyziologie v Martině 9.11.2012.

Michal Mikl