HuBraM a ČSKN

Vážení a milí,HuBraM a CSKN

HuBraM vznikl jako součást České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP (ČSKN), aby pokryl "nové" aktivity, kterými se členové ČSKN zaobírají. S náročností a možnostmi, které funkční zobrazování mozku přináší je však na místě, aby se nad neurofyziologickými problémy scházeli a sdružovali lékaři s techniky, psychology a filozofy. 

Vzniká tak zdánlivý paradox – psychologové, inženýři, filozofové nebo i studenti nelékařských oborů v organizaci, která je součástí lékařské společnosti. Paradox je to však zdánlivý, součástí ČSKN, přestože minoritní, jsou tito odborníci již dlouho s cílem podílet se na funkčním zkoumání nervové soustavy ve zdraví i nemoci a podpořit tak klinickou neurofyziologii.

Pokud se mnou souhlasíte, že je v tomto pohledu logické být součástí ČSKN, můžete se ale ptát – co jako člen ČSKN získám? Zde jsou důvody, které, jako člen HuBraM a ČSKN považuji za důležité:

  • mohu zasahovat do věcí HuBraMu, když mohu volit radu (jako bonus budu moci volit i výbor ČSKN a její revizní komisi);
  • budu mít k dispozici elektronickou verzi časopisu Clinical Neurophysiology (IF=3.406) (v minulém roce 2012 zde bylo publikováno 71 článků s tématikou fMRI – např. review o teorii grafů CJ Stama);
  • budu mít slevu na aktivity pořádané HuBraM (aktuálně se setkáváme 2x ročně – fMRI workshop v Olomouci a neurofyziologický sjezd);
  • pokud se budu účastnit neurofyziologického sjezdu aktivně a je mi méně než 35 let, mohu získat grant na pokrytí registračního poplatku;
  • pokud jsem navíc neurofyziolog, mohu získat i stipendium mezinárodní společnosti IFCN;
  • pokud publikuji kvalitní neurofyziologickou práci, mohu získat ocenění 10 tis. Kč v každoroční soutěži o nejlepší publikaci;
  • budu součástí skupiny lidí, se kterými mám společný zájem.

Nyní je na místě zmínit co za to. Já platím 150 Kč ČSKN, být studentem, mohu platit jen 100 Kč. Protože ČSKN je součástí ČLS JEP, platím ještě 280 Kč také této zastřešující společnosti, která poskytuje ČSKN servis s účetnictvím, evidencí, propůjčuje prestiž díky dlouholeté činnosti a zajišťuje kontinuitu a řád. Pragmaticky se některé z těchto výhod dají diskutovat, ale to je na jiný příspěvek. Doufám, že tento článek pomůže těm kdo se rozhodují k členství v ČSKN.

Těším se s vámi na shledání i v rámci ČSKN,
Jan Kremláček