Vzdělávací workshop – morfometrické metody a jejich přesah k funkčnímu zobrazování mozku

Vážení hubramáci,

přijměte pozvání na Vzdělávací workshop – morfometrické metody a jejich přesah k funkčnímu zobrazování mozku, který se uskuteční  27. března 2014 od 9:00 h v Univerzitním kampusu MU, budova INBIT, velká zasedací místnost, Kamenice 34, Brno.

Workshop bude zaměřen na magisterské i doktorské studenty a začínající výzkumníky v oblasti neurozobrazování a funkčního mapování mozku bez ohledu na primární oblast vzdělání. Předpokládá se však určitá základní znalost/představa o problematice funkčního mapování mozku či obecně zobrazování pomocí MR tomografu. Velká část workshopu bude věnována morfometrickým metodám (voxel based morfometrie apod.) a dále přesahům a návaznostem mezi morfometrickými přístupy (resp. informace získanými z analýzy strukturních snímků) a funkčním mapováním mozku.

Tematicky bude workshop pokrývat tyto oblasti:
•    Základní principy morfometrických metod
•    Předzpracování strukturních (anatomických) snímků pomocí software SPM
•    Voxel-based morphometry (VBM), Source-based morphometry (SBM), Deformation-based morphometry (DBM)
•    Praktické ukázky studií s využitím morfometrických metod
•    Extrakce příznaků pro klasifikační metody a využití morfometrie v klasifikaci
•    Strukturní kovariance (konektivita) a její návaznost na funkční konektivitu
•    Analýza funkční a efektivní konektivity na fMRI datech s využitím/návazností morfometrických dat

Workshop bude začínat v 9:00 h a potrvá cca do 13:00 h s přestávkou na kávu. Po skončení bude zajištěno malé polední občerstvení.

Akce přímo předchází 10. mezinárodnímu workshopu funkční magnetické rezonance v Olomouci (http://fMRI2014.upol.cz), který bude začínat cca od 17:00 h téhož dne (27.3.2014). Doprava z Brna do Olomouce bude možná zvláštním autobusem s odjezdem přímo z kampusu.

Účast na vzdělávacím workshopu je bezplatná, ale vzhledem k omezené kapacitě prosíme o registraci emailem na adresu michal.mikl@ceitec.muni.cz

Za pořadatele s pozdravem
Michal Mikl

PřílohaDatumVelikost
File Pozvanka_fmrimorpho_workshop_v2.pdf13/03/14 11:08 pm205.03 KB